Privacy Statement SollicitantenPrivacy Statement SollicitantenPrivacy Statement Sollicitanten


Algemeen
Als u solliciteert op een vacature via de website werkenbijjaarbeurs.nl kunt u online een formulier invullen en uw CV en motivatie achterlaten. Jaarbeurs vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Jaarbeurs zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden. In dit privacy statement kunt u lezen hoe Jaarbeurs met uw gegevens omgaat. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Jaarbeurs is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn:
Jaarbeurs B.V.
Postbus 8500
3503 RM Utrecht
solliciteren@jaarbeurs.nl
030 - 295 59 11

Persoonsgegevens
Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Voorletters
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummers en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleidingsniveau
 • Beschikbaarheid
 • Inhoud van uw CV
 • Inhoud van uw motivatie
 • Inhoud van communicatie met Jaarbeurs
 • Rapportages van assessments en andere testen (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer (voor onkostenvergoeding)
 • Betalingsbewijs vervoer (voor onkostenvergoeding)
 • IP adres, klikgedrag

Doelen van verwerking
De persoonsgegevens, die in het kader van sollicitatieprocedures door Jaarbeurs worden verkregen, worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Werving en selectie;
 • Beoordeling van de geschiktheid voor een functie;
 • Afhandeling van gemaakte onkosten;
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging;
 • Verbetering sollicitatieprocedure;
 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
 • Maken van analyses en rapportages;
 • Verbeteren website en analyseren websitegebruik;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Grondslag
Jaarbeurs gebruikt uw persoonsgegevens met het oog op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of op grond van de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van Jaarbeurs. Als u wordt aangenomen verwerkt Jaarbeurs uw persoonsgegevens om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Tevens kan Jaarbeurs uw persoonsgegevens gebruiken om haar website www.werkenbijjaarbeurs.nl te verbeteren en de sollicitatieprocedure zo efficiënt mogelijk te maken.

Derden
Jaarbeurs maakt voor haar sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals de leverancier van het wervings- en selectiesysteem en het systeem voor de betaling van de onkostenvergoeding. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen op grond van een rechterlijk bevel.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie verstrekt aan Jaarbeurs worden bewaard tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure of een jaar in portefeuille indien Jaarbeurs uw toestemming daarvoor heeft gekregen. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij Jaarbeurs te benaderen.
Heeft u de baan gekregen en komt u in dienst bij Jaarbeurs, dan worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier.

Doorgifte buiten de EU
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Al deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies
Jaarbeurs maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, het gebruik van onze websites te analyseren, het delen van social mediacontent mogelijk te maken en gerichte advertenties te tonen. Meer informatie over cookies treft u aan in ons algemeen privacy statement.

Beveiliging
Jaarbeurs heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.

Uw rechten
Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage en correctie
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Wissen en beperken
U kunt ons een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn. Als u vindt dat Jaarbeurs uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.

Overdracht
U kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met Jaarbeurs.

Bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Vragen en verzoeken
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een bericht naar:
Jaarbeurs B.V.
afdeling Databases
Postbus 8500
3503 RM Utrecht
of een e-mail aan solliciteren@jaarbeurs.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaarbeurs, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement
Jaarbeurs kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 24 september 2018Over Jaarbeurs

Al meer dan 100 jaar zetten wij handel
in beweging. Door mensen, merken en
markten te verbinden. We doen het voor
de succesvolle deals, knappe ideeën, knetterende energie en blije mensen.
Werken bij Jaarbeurs betekent bijzondere ontmoetingen mogelijk maken.
Live én digitaal. Geef je ambitie de ruimte
bij Jaarbeurs.

Contactgegevens

Meer weten over werken bij Jaarbeurs?
Vraag het ons! solliciteren@jaarbeurs.nl

Liever bellen?

Willeke Dijkstra: 06 2396 95 72
Marion Durieux: 06 2097 0512


© Jaarbeurs   |   +31 (0)30 295 59 11   |   Jaarbeursplein   |   3521 AL   |   Utrecht

© Jaarbeurs   |   +31 (0)30 295 59 11   |   
Jaarbeursplein   |   3521 AL   |   Utrecht

Privacy Statement Sollicitanten